Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Kostnice - Sedlec u Kutné Hory

Kostnice - Sedlec u Kutné Hory

   Další fotografie a odkazy na články z mého putování po zeměkouli jsou tady a zde.
Kostnice v Sedlci je velice zajímavá a svým způsobem ojedinělá v širokém a dalekém okolí. Bedlivě jsem prostudoval její historii a zkusím ji ve stručnosti shrnout: někdy ve 12.století založil Miroslav z Cimburka, rodem Markvartic, v Sedlci první cisterciácký klášter u nás. Tito mnichové objevili brzy stříbrnou rudu, bylo založeno město Kutná Hora, současně postaven chrám Nanebevzetí Panny Marie a hřbitovní kostel.
Za vlády Přemysla Otakara II. byl v roce 1278 poslán do Jeruzaléma opat Jindřich, který odtamtud přivezl hlínu, posypal jí zem u kostelního hřbitova, který tím rázem získal na proslulosti. Pohřbívali se zde lidé nejen z Čech, ale i z Polska, Bavorska a Belgie. Velikost hřbitova byla několik hektarů, při morové epidemii v roce 1318 zde bylo hromadně pohřbeno kolem 30 000 mrtvých.

Kostnice - Sedlec u Kutné Hory


Hřbitovní kostel se skládá ze dvou částí uložených nad sebou. V dolní je kostnice, nahoře pak kaple.

Kostnice - Sedlec u Kutné Hory

   Celý komplex byl značně poškozen husity v roce 1421, kdy bylo pobito přes 500 místních mnichů. Po husitských válkách byl hřbitov postupně rušen a kosti byly stěhovány do spodní části kaple. Začátkem 18. století je obnova kaple spojena se jmény opata Snopka a hlavně architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichla.
V roce 1874 císař Josef II. zrušil kláštery a tento cisterciácký koupili Schwarzenberkové z Orlíka.

Kostnice - Sedlec u Kutné Hory

   Současnou podobu výzdoby spodní části hřbitovní kaple provedl v roce 1870 František Rint z České Skalice, který je považován za  autora současné podoby výzdoby kosterními pozůstatky.

Kostnice - Sedlec u Kutné Hory

   Tato historie je velice stručná a zkrácená.
Platí  “Memento mori” - pamatuj na smrt, také “Pomni že prach jsi a v prach se obrátíš”. Všichni lidé, jejichž kosti zde jsou, byli někdy myslícími bytostmi, měli svá přání, tužby, stesky a radosti. A tak se při psaní tohoto článku zamyšlím nad pokorou a pomíjivostí.

 

Kostnice - Sedlec u Kutné Hory

Hřbitovní kaple s kostnicí - Sedlec u Kutné Hory,  30.10.2011 :-) Bob

Přečtěte si také

RSS

Zatím žádné komentáře.

Komentář ( zmenši pole | zvětši pole )

Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>