Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Útrpné právo (tortura, mučení) - IV.

Útrpné právo IV. - podzemí hradu Loket

   Vracím se k článkům o mučení, odkaz na předchozí je na konci této částečné kompilace.
      Kat bylo nečestné povolání, lidé se mu vyhýbali. Zacházel s mučícími nástroji, dotýkal se odsouzenců, mrtvých těl, šibenice i pranýře, přicházel do styku s krví, mučil a popravoval za peníze. Z těchto důvodů sklízel opovržení. Často vykonával i práci rasa, odstraňoval mršiny nebo čistil stolky a záchody. Jeho dotyk či blízkost mohly přinést kromě ztráty cti i neštěstí. Žil mimo společnost, sňatky uzavírali členové katovských rodin obvykle jen mezi sebou, jejich děti neměly zpravidla možnost se vyučit jinému řemeslu.

Celý článek »

Modrásek jehlicový - samec (Polyommatus icarus, Rottemberg 1775)

Polyommatus icarus (modrásek jehlicový)

   Bližší informace o motýlech jsou zde.
   Tento modrásek patří mezi naše běžné motýly. Rozpětí křídel dosahuje 35 mm, vyskytuje se od dubna do října ve dvou až třech generacích až do výšky 2000 metrů. Má rád otevřenější prostranství. Sameček  má modrá křídla, samička hnědá s řadou oranžových skvrn.
   Housenka je světle zelená, žije především na bobovitých rostlinách. Vylučuje sekret, který mají rádi mravenci (myrmekofilie).
   Při fotografování mi tento motýlek dal zabrat. Ne a ne posedět.

Polyommatus icarus (modrásek jehlicový)

Horní Suchá, 22.5.2011 :-) Bob

 

Brain managering

Brain managering

:-) Bob

Kovařík krvavý (Ampedus sanguineus, Linné)

Ampedus sanguineus (kovařík krvavý)

   Bližší informace o broucích jsou zde.
   Tohoto kovaříka můžeme v české literatuře najít i pod názvem kovařík nachový nebo pružník krvavý.
  
Velikostí dosahuje 12-18 mm, jeho základní barva je černá s červenými krovkami, charakteristická jsou pilovitá tykadla. Je poměrně hojný, vystupuje až do horských poloh. Larva (drátovec) žije především v trouchnivějících borových pařezech, při svém růstu přepadává larvy tesaříků a jiného dřevokazného hmyzu. Dospělého brouka se vyskytuje od dubna do listopadu pod kůrou borových pařezů, na dřevě a za teplých dnů na květech okoličnatých rostlin.
   Další zástupce kovaříků, kterého jsem vyfotil při letovém startu, je zde.

Laguna u Horní Suché, 10.4.2011 :-) Bob 

Mumlavský vodopád - Krkonoše

Mumlavský vodopád - Krkonoše

   Před nedávnem jsem prokutával západní okraj Jizerských hor a při cestě domů jsem se zastavil na rozhraní Jizerek a Krkonoš, abych se podíval na Mumlavský vodopád u Harrachova.
   Všeobecně Krkonoše jsou našim nejpříhodnějším pohořím ke tvorbě vodopádů. Jednak při tektonické činnosti se vytvořily poměrně příkré svahy a posléze byla oblast pokryta ledovcem s následnou tvorbou karů a ledovcových údolí.
   Mumlavský vodopád se valí do hloubky osmi metrů, jeho šířka je kolem 15 metrů. Při jeho úpatí vymílá voda se strženými kamínky v žulovém podkladu miskovité prohlubně, které se nazývají “Čertova oka”. Snad jsou trochu vidět na spodním snímku.
   Tento vodopád je v Krkonoších asi nejznámější, dobře dostupný pro všechny věkové kategorie. Z dalších, mnohem vyšších vodopádů v těchto horách je možno vyjmenovat Pančavský vodopád, Horní úpský vodopád nebo také Malý labský vodopád. Všechny stojí za shlédnutí.

Mumlavský vodopád - Krkonoše

Mumlavský vodopád - Krkonoše, 25.4.2011 :-) Bob

« Starší články