Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Chvostnatka písmooká (Lepis machilis y-sigmata)

Dilta sp. (chvostnatka)

   Bližší informace o chvostnatkách jsou zde.
Vydal jsem se na Velký Špičák omrknout lilie. Před 14 dny jsem je našel ještě nerozkvetnuté, tak jsem byl zvědavý, jak pokročily. A nic. Počasí je již několik dní deštivé, chladné a pošmourné. A jak jsem se tak brodil spadaným listím v bukovém lese při cestě zpět, narazil jsem na ztrouchnivělý kus kmene. Copak asi najdu, když odloupnu kůru?
A nestačil jsem se divit. Narazil jsem na tvora dlouhého asi 18 mm, s povrchem těla zvláštně ozdobeným šupinami, dlouhými tykadly a třemi štěty na konci zadečku. Co to jenom je za tvora a kam patří? Je to hmyz, ale ani brouk, ani motýl, štěty připomínají jepice, leč kam se poděla křídla a výskyt u vody? A taky bych potřeboval jiný, silnější makroobjektiv, můj Canon 100 na tyto malé tvorečky není ideální.
Tyto myšlenky se mi honily hlavou, když jsem autem svištěl domů.
A hned první biologický atlas mi přinesl kýženou pomoc. Listoval jsem knihou “Příroda České republiky - průvodce faunou”, autoři Hudec a spol. a na straně 77 na tabuli číslo 28 jsem narazil na bráchu mého záhadného tvora. Je zde vyobrazena chvostnatka skvrnitá (Lepismachilis notata) a já konečně vím, že jsem vyfotil některou z chvostnatek.
O bližší určení se ani nepokouším, informace o tomto řádu hmyzu můžete najít zde. A konečně řešení:  dne 16.2.2020 jsem opravil na základě znalců název článku.

Dilta sp. (chvostnatka)

Velký Špičák, 30.5.2009 :-) Bob