Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Jetelovka hnědá (Euclidia glyphica Linné 1758)

Euclidia glyphica (jetelovka hnědá)

Jetelovka hnědá je poměrně rozšířený a hojný motýl patřící do čeledi můrovitých. Vyskytuje se ve dvou pokoleních - v dubnu až červnu, další pak v srpnu. Zbarvení je dosti proměnlivé. Housenka žije na vikvovitých rostlinách, především na jeteli, má červenohnědé zbarvení.
Uvádí se, že je to velmi plachý motýl, ovšem tento pár mne zcela ignoroval.

Jeseníky - Pomezí, 20.6.2006 :-) Bob

Segestra šestioká (Segestria senoculata Linné 1758)

Segestria senoculata (segestra šestioká)

Při zimních toulkách můžete najít pod kameny tohoto pěkně vzorovaného pavouka. Je to segestra šestioká, někdy uváděná i jako segestra podkorní. Patří mezi naše nejhojnější pavouky, v létě se vyskytuje pod kůrou smrků. Délka těla dosahuje 10 mm s charakteristickým vzorem na zadečku. Při lovu využívá nálevkovité pavučiny s ústím na povrchu kůry, od kterého jsou natažena jemná signální vlákna. Pokud kořist o tyto vlákna zavadí, dojde k útoku pavouka.
Na spodním snímku můžete vidět pootevřenou zimní ložnici pavouka, jak ji lze nalézt pod zdviženým kamenem. Zařazením spáče k segestrám si nejsem jist, ale ložnice jak ložnice. :-)

Pavoučí ložnice v zimě

Jeseník - lázně, únor 2007 :-) Bob

Nový fotoblog

Vážení čtenáři,
vítám vás na novém fotoblogu a chci poděkovat mému synu Martinovi, bez kterého by tato nová podoba stránek nevznikla. :-) Bob

Nosatec Otiorhynchus lepidopterus (Fabricius 1794)

nosatec Otiorhynchus lepidopterus, Olympus SP-500, čas 1/60 s, clona 5.00, ISO 100, ohn. vzdálenost 63.00, makropředsádka Olympus

Literatura jak internetová, tak tištěná je velice skoupá na informace o tomto pěkném broukovi, takže uvedu mé znalosti.

Patři do čeledi nosatcovitých, doposud jsem jej ( v době vydání tohoto článku) viděl v přírodě jednou. Snímek je fotografovaný v květnu v podhůří Jeseníků na malé loučce u potoka. To bílé jsou pylová zrna ( stejná jako na snímku s kousavcem hlodavým, viz článek). Jako všichni nosatci má charakteristický tvar těla.

To je vše, co zatím vím. Pokud by některý z čtenářů rozšířil naše znalosti o tomto brouku, byl bych rád.

Za determinaci děkuji Pavlu Krásenskému.

Nosatec Otiorhynchus lepidopterus, Olympus SP-500, čas 1/60 s, clona 5.00, ISO 100, ohn. vzdálenost 63.00, makropředsádka Olympus

Jeseníky - Branná, 20.5.2006 :-) Bob

Larva chrostíka

Larva chrostíka, Panasonic DMC-FZ50, čas 1/10 s, clona 8.00, ISO 100, ohn. vzdálenost 88.80, makropředsádka Olympus

Při pozorném hledání můžeme všude v čistých potůčcích najít i teď v zimě podobné schránky. Mnozí je určitě znají, jsou to schránky larev chrostíků. Tyto larvy mohou být dravé, živí se rostlinou potravou nebo larvami jiného hmyzu. Většina z nich si chrání tělo schránkami, které mohou být vystavěny z kamínků (příklad je na fotografii), jiné druhy (například larva chrostíka velkého, Phryganea grandis) si kolem těla budují schránku z úlomků rostlin. A konečně larvy čeledi Rhyacophilidae si nestavějí ochranné schránky vůbec.

Jak již víme, přítomnost larev chrostíků je jedním z indikátorů čistějších vod.

Jeseníky - Pomezí, 17.2.2007 :-) Bob

« Starší články