Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Lišejník na stromech a orientace v terénu

lisejnik.JPG

Při psaní článku jsem čerpal z vlastních zkušeností při toulání po zeměkouli  a internetu.

Obecně lišejník je příkladem podvojného organismu skládajícího se z houby (mykobiont) a řasy (fotobiont). Houba poskytuje anorganické látky, řasa organické látky vzniklé fotosyntézou.  Orientace: pařezy mají nejhustější letokruhy na severní straně, lišejníky rostou na severozápadě, mraveniště jsou sráznější na straně obrácené k severu.

Lišejník na fotografii je terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes)

Tyto informace berte jako orientační.

Orlová-Lutyně, 12.1. 2021                                                                                :-) Bob

Lišejník na stromě

107-1.JPG

 Mycelium (podhoubí) dřevokazných hub způsobuje rozklad dřevní hmoty a pro strom představuje hrozící nebezpečí.

107-2.JPG

Orlová-Lutyně, 10.7.2020                                                                               :-) Bob

Lišejníky (Lichenes) na stromech

lisejniky-na-stromech.JPG

Je otázkou, jestli lišejníky škodí stromům přímo, ale umožňují přezimování různým škůdcům.

Orlová-Lutyně, jaro 2020                                                                                                            :-) Bob

Větvičník slívový (Evernia prunastri) a lišejníky všeobecně

lisejnik-vetvicnik-slivovy.JPG

Je rozšířen v lesích mírného pásma. Větvená stélka vyrůstá v trsech z jednoho místa, údajně je jedlý. V Turecku se užívá jako přísada do želé, místy jako surovina pro výrobu parfémů.

Lišejníky všeobecně jsou symbiotické společenství houby a řasy nebo sinice. Věda o nich se nazývá Lichenologie.

Orlová-Lutyně, podzim 2020                                                                                  :-) Bob

Lišejník terčovka otrubčitá (Pseudovernia furfuracea)

lisejnik-tercovka-otrubcita.JPG

Lišejník je organismus složený ze dvou složek - houby a řasy nebo sinice. Rostou velmi pomalu a stáří některých z nich se odhaduje na několik set let.

Orlová-Lutyně, 3.9.2020                                                                                        :-) Bob

« Starší články