Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas, Linné 1761)

Lycaena phlaeas (ohniváček černokřídlý)

   Všeobecné informace o motýlech najdete zde.
   Ohniváček černokřídlý obývá celou Evropu, je možné jej nalézt na všech typech biotopů, vystupuje i do vyšších poloh. Rozpětí křídel má 2,5-3 cm, motýli letních generací jsou většinou tmavší.
   Vyskytuje se od začátku dubna do listopadu především v místech, kde roste šťovík. Saje nektar z jednotlivých květů, je obratný letec. Samička snáší vajíčka jednotlivě na listy šťovíku. Housenka je zelená, tlustější a kratší, přezimuje vajíčko nebo malá housenka.

Mohelenská hadcová step, 23.6.2008 :-) Bob

Saranče zelená (Omocestus viridulus, Linné 1758)

Omocestus viridulus (saranče zelená)

   Základní informace o kobylkách a sarančatech můžete nalézt zde.
   Dlouho jsem s tímto článkem váhal, možno říci tři roky. Jak sami vidíte na kvalitě fotografií, jsou poněkud staršího data, tehdy ještě fotografované Olympusem UZ 720 a makropředsádkou Marumi. Mé váhání bylo dáno složitostí determinace jednotlivých barevných forem, jak uvidíte dál. Až databáze Biolib mi přinesla definitivní odpověď.
   Saranče zelená je dlouhá 13-24 mm, s velmi proměnlivým zbarvením, vyskytuje se v celé střední Evropě, hlavně na loukách i ve vyšších polohách.

Celý článek »

Ostnohřbetka křovinná (Centrotus cornutus, Linné 1758)

Centrotus cornutus (ostnohřbetka křovinná)

   Bližší informace o řádu stejnokřídlých jsou zde.
   Tento křísek patří do řádu stejnokřídlých, do podřádu křísi. Vyskytuje se běžně od května do konce června na okrajích lesů a mýtinách. Má pozorování tomu ovšem nenasvědčuji, poslední dobou vidím jejich značný úbytek (ovšem musel jsem si pořídit nové brýle).
   Dosahuje délky do 9 mm, středem předohrudi (pronota) se táhne dlouhý kýl, který vpředu přechází ve výběžky, jak je dobře patrno na fotografiích. 
   Příbuzná je ještě ostnohřbetka janovcová, která má jeden trn mířící dozadu.
   Potrava křísů je prakticky bez vyjímky ( na rozdíl od ploštic) rostlinná, většinou sají šťávu z lýkové části rostlinného cévního svazku.

Centrotus cornutus (ostnohřbetka křovinná)

Jeseníky - Pomezí, 17.6.2008 :-) Bob

Ploskoroh pestrý (Ascalaphus macaronius, Scop.)

   Ascalaphus macaronius (ploskoroh pestrý)

   Bližší informace o síťokřídlém hmyzu jsou zde.
   Na mohelenské hadcové stepi jsem před nedávnem narazil na tohoto pěkného ploskoroha, patřícího mezi vzácnější zástupce síťokřídlého hmyzu. Za pěkného počasí houpavým letem pronásleduje poletující hmyz, při  zatažené obloze usedá na traviny se složenými křídly.  Podobným druhem je ještě ploskoroh žlutý.
   Má dvouletý vývoj a přezimuje vždy ve stadiu larvy. Imago létá za slunečných dnů v červnu a červenci, larva je dravá.
   Mohelenská hadcová step je  se nachází u meandru řeky Jihlavy. Její geologické podloží vytváří hadec (serpentinit), kterému dominují specifické druhy např. rostlin. Za mého pobytu jsem zde našel především hadince, kavyly a zřejmě rozchodníky.
   Ovšem nedílnou součástí a dominantou krajiny je jaderná elektrárna Dukovany.

Jaderná elektrárna Dukovany

Mohelenská hadcová step, 23.6.2008 :-) Bob

Běžník květomilný (Thomisus onustus, Walckenauer 1806)

Thomisus onustus (běžník květomilný)

Základní informace o pavoukovcích jsou zde.
   Délka těla samice je do 10 mm, sameček je menší. Nese vzadu do strany zřetelný , ostře dozadu namiřený hrbol. Zbarvení je dosti variabilní, samičkky mohoe být bílé, oranžové nebo se skládat z kombinace barev. Období dospělosti je květen až červen. U nás je poměrně vzácný, vyskytuje se více na jihu. Kořist loví předníma nohama s jedovatými žlázkami, zakusuje se především do míst za hlavou.

Thomisus onustus (běžník květomilný)

NPP Váté písky, 21.6.2008 :-) Bob

« Starší články