Toulky Českem a Slovenskem

Bobův fotoblog - galerie

Stejnokřídlí (Homoptera)

Řád stejnokřídlých (Homoptera) osidluje prakticky celou zeměkouli, v naší republice žije kolem 2500 druhů (po prozkoumání zjistíme, že je jich mnohem víc). Měří od 1 mm a méně až po 30 mm, velikost tohoto řádu je velmi variabilní. K nejmenším patří například červci, robustního jedince na druhé straně představuje například cikáda viniční (Tibicen haematodes), jejíž tělo dosahuje délky až 38 mm a rozpětí křídel 85 mm.
Zbarvení jedinců tohoto řádu je většinou jednotvárně zelené, ale například pěnodějka červená (a mnozí další) představují vyjímku. Žijí na rostlinách, kde osidlují hlavně listy a dřevnaté části a živí se rostlinnou šťávou, vyvíjí se nedokonalou proměnou.
Do řádu stejnokřídlých patří křísi, mšice, červci, molice a mery.


Kliknutím na náhled zobrazíte celou fotografii a odkaz na příslušný článek.

Galerie » Stejnokřídlí (Homoptera)