Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Kobylka mokřadní (Conocephalus dorsalis)

Conocephalus dorsalis (kobylka mokřadní)

 

   Další fotografie a odkazy na články o kobylkách a sarančetech jsou zde.
Na fotografii je brachypterní samička tohoto druhu, na rozdíl od mnohem vzácnější formy makropterní jí krytky nedosahují na konec zadečku. Na našem území se vyskytuje od června do října v nížinách a pahorkatinách. Jak plyne již z názvu je to vlhkomilný druh, obývá břehy nížinných toků, mokřady, podmáčené louky a další vlhké biotopy. Dosahuje délky kolem 16 mm, u nás zatím není chráněná.

Litochovice nad Labem, 27.9.2015 :-) Bob

Saranče horská (Miramella alpina)

Miramella alpina (saranče horská)

   Další fotografie a články o kobylkách a sarančetech jsou zde.
   Tato saranče má délku těla kolem 25 mm, jedná se o druh vzhledově dosti nápadný. Roztroušeně žije na horských územích celé naší republiky, v nížinách především na rašeliništních stanovištích. Mladí jedinci se líhnou v červnu a prochází 5-ti instary.

Jeseník, 5.6.2011 :-) Bob

Saranče měnlivá (Chorthippus biguttulus, Linné 1758)

Chorthippus biguttulus (saranče měnlivá)

 

   Další informace o sarančatech a kobylkách jsou zde.
Tato saranče patří mezi naše nejhojnější druhy. Je to středně suchomilný druh, můžeme jej nalézt prakticky všude včetně lidských aglomerací. Samice kladou vajíčka do půdy v hloubce kolem 2 cm, dospělá imága se vyskytují od července do listopadu, nejhojnější jsou v srpnu. Stejně jako všechna sarančata (na rozdíl od kobylek) je býložravá.
Vzhledem ke značné podobnosti je možná záměna za saranče štíhlé a dlouhokřídlé.

Jeseník, 5.9.2014  :) Bob

Saranče bělorohá (Gomphocerippus rufus, Linné 1758)

Gomphocerippus rufus (saranče bělorohá)

    Další fotografie a články ze života sarančat a kobylek jsou zde.
   Vzhledem k bílému zbarvení konce tykadel jde o snadno určitelný druh.
   Žije v celé naší republice, hojnější je ale v pahorkatinách, nepatří mezi chráněný hmyz z Červené knihy.
   Typickou lokalitou výskytu jsou paseky a lesní cesty, patří mezi suchomilné jedince.

Jeseník, 20.8.2014 :-) Bob

  

Saranče zlatavá (Chrysochraon dispar, Germar 1834)

Chrysochraon dispar (saranče zlatavá)

   Další informace, fotografie a články o kobylkách a sarančatech můžete nalézt zde.
   Tato saranče patří mezi naše běžné druhy. Dosahuje délky přes 20 mm, samice (na obrázku) je větší. Vyskytuje se od června do konce října s maximem koncem července na travách i bylinách v suchých i vlhčích lokalitách. Vajíčka jsou kladeny do dutých stonů, potravou larev jsou listy.
   S určováním sarančat mívám problémy, jak můžete vidět dál: před lety jsem fotil toto saranče pod Kralickým Sněžníkem a i přesto, že se jedná o samici stejného druhu, zabarvení je odlišné. Odkaz na starší fotografii a článek je tady.
   A jen tak pro zajímavost: tento snímek je prvním na blogu, který jsem vyfotil mým dalším fotoaparátem - Panasonicem DMC-FZ 1000.

Mokřad Písečná, Jeseníky, 18.9.2014 :-) Bob

« Starší články