Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Kobylka smrková (Barbitistes constrictus)

Barbitistes constrictus (kobylka smrková)

   Bližší informace o kobylkách a sarančetech, další fotografie a odkazy na články jsou zde.
   Samička na fotografii má délku kolem 2,3 cm, vyskytuje se hlavně v korunách stromů a keřů od června do října. Lze ji najít všude v nížinách až po podhorský stupeň. Je býložravá, živí se hlavně listím a jehličím mladých smrků.

Litovelské Pomoraví, 26.5.2013 :-) Bob

Kobylka cvrčivá (Tettigonia cantans)

Tettigonia cantans (kobylka zpěvavá)

   Další informace o rovnokřídlém hmyzu jsou zde.
   Sameček této kobylky na fotografii má délku kolem 3 centimetrů, stejně velká je i samička. Patří mezi vlhkomilné druhy, vyskytuje se spíše ve středních a vyšších polohách v bylinné vegetaci, ale i na keřích a stromech.
   Vajíčka jsou kladena do půdy, nymfy se líhnou až po několika letech. Dospělci se objevují v červenci a žijí až do konce podzimu. Živí se lovem drobného hmyzu, ale i listy bylin, keřů a plody.
   V některé literatuře ji můžeme najít i pod názvem kobylka zpěvavá.

PR Přemyslovské sedlo, 5.9.2013 :-) Bob