Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Ponorka “Wilhelm Bauer” - Bremerhaven, Německo

Ponorka - Bremerhaven

   Další články z mých cest jsou tady a zde.
   Jako gymnaziální mladík jsem několikrát četl knihu Wolfganga Otta “Žraloci a malé ryby“, která mě okouzlovala svým pohledem na německé válečné námořnictvo a popisem života námořníků (k brutalitě tohoto života se raději nebudu vyjadřovat). No a o mnoho let později jsem si splnil svůj sen a podíval se do nitra ponorky. Bylo to během mých toulek ve fríské oblasti za Hamburgem a zvědavost byla stejná jako před lety.

Ponorka - Bremerhaven

   Něco k historii této ponorky typu XXI. :

Celý článek »

Mandelinka nádherná (Chrysolina fastuosa, Scopoli 1763)

Chrysolina fastuosa (mandelinka nádherná)  

Další fotografie a odkazy na články o broucích jsou zde.
   Tak jsem se toulal u městečka Zlaté Hory a už zdálky jsem viděl cosi lesklého, červeného a zlatého na květu. Byla to tato mandelinka, která mě svým zabarvením už zdálky upoutala.
    Má oválné, kratší tělo s výrazným zabarvením, dosahuje velikosti do 10 mm. Larvy žijí na starčeku, samotný brouk se vyskytuje v letních měsících spíše v podhorských oblastech.

Chrysolina fastuosa (mandelinka nádherná)

Zlaté Hory, 10.8.2013 :-) Bob 

Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi)

Argiope bruennichi (křižák pruhovaný)

   Další fotografie a články o pavoukovcích jsou zde.
   V posledních týdnech jsem nafotil pár pavouků, výskyt většiny jsem měl již u nás na Jesenicku zdokumentovaný, ale tohoto křižáka pruhovaného jsem u nás viděl poprvé.
   Jedná se o invazivní druh pomalu se šířící od 90-tých let minulého století směrem na sever. Od středu se v jeho síti táhne směrem nahoru a dolů klikatý pavučinový pruh, takzvané “stabilimentum” (částečně je vidět i na fotografii). Původně panoval názor, že brání ptákům vletět do sítě (osobně to pokládám za nesmysl).  Bádáním se prokázalo, že odráží ultrafialové světlo více než zbytek sítě a tak zčásti může pro smysly hmyzu napodobovat květy rostlin, které jsou na tom podobně a tím je přitahovat.
   I přes varovné zbarvení se tohoto pavouka nemusíte obávat, neznám případy kousnutí (blíže v tomto článku).

Jeseník - lázně, 3.8.2013 :-) Bob

Hrad Hardegg - Rakousko

Hrad Hardegg - Rakousko

   Další fotografie a články z mých cest jsou zde a tady.
   Hrad Hardegg je ve stejnojmenném městečku na břehu řeky Dyje v Národním parku Thayatal, který plynuje navazuje na náš Národní park Podyjí.
    Vzhledem k bohaté romanitosti přírody bylo naše území vyhlášeno národním parkem v roce 1991, samozřejmě Rakušané nemohli být pozadu a chráněné území bylo na rakouské straně hranic ustanoveno v roce 2000.
   Zřejmě nejpěknější pohled na městečko a hrad je z Hardeggské vyhlídky.
   Hrad byl postaven v 11.-12. století, první písemná zmínka o něm je z roku 1145, kdy jej vlastnil Otto von Hardegg. Patřil k řadě pevností vybudovaných na obranné hranici od Freistadtu v Horním Rakousku po Moravu k ochraně před vpádem Slovanů.V roce 1775 zničilo velké zemětřesení zadní část hradu.

Hrad Hardegg - Rakousko

Celý článek »

Lišejníkovec černý (Atolmis rubricollis, Linné 1758)

Atolmis rubricollis (lišejníkovec černý)

   Další fotografie a odkazy na články o motýlech jsou zde.
   Lišejníkovec černý patří do čeledi přástevníkovitých (Arctidae). Vyskytuje se od pozdního jara až do září v lesních biootopech, kde vyhledává řasy a lišejníky, kterými jsou porostlé staré stromy. Je aktivní ve dne i v noci, nikde není příliš hojný.
    Čeleď přástevníkovitých se dělí na následující podčeledi: přástevníci, běloskvrnáči (jsou podobní spíše vřetenuškám) a lišejníkovci. S určováním tohoto motýlka jsem měl dost práce, nakonec jsem jej objevil na stránkách Marka Vojtíška (Kolas).

PP Poláchovy stráně, Hanušovice, 31.5.2013 :-) Bob

« Starší články