Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Hrad Hardegg - Rakousko

Hrad Hardegg - Rakousko

   Další fotografie a články z mých cest jsou zde a tady.
   Hrad Hardegg je ve stejnojmenném městečku na břehu řeky Dyje v Národním parku Thayatal, který plynuje navazuje na náš Národní park Podyjí.
    Vzhledem k bohaté romanitosti přírody bylo naše území vyhlášeno národním parkem v roce 1991, samozřejmě Rakušané nemohli být pozadu a chráněné území bylo na rakouské straně hranic ustanoveno v roce 2000.
   Zřejmě nejpěknější pohled na městečko a hrad je z Hardeggské vyhlídky.
   Hrad byl postaven v 11.-12. století, první písemná zmínka o něm je z roku 1145, kdy jej vlastnil Otto von Hardegg. Patřil k řadě pevností vybudovaných na obranné hranici od Freistadtu v Horním Rakousku po Moravu k ochraně před vpádem Slovanů.V roce 1775 zničilo velké zemětřesení zadní část hradu.

Hrad Hardegg - Rakousko

   K další zkáze přispěl velký požár městečka v roce 1764, po kterém bylo umožněno obyvatelům hrad rozebírat a kameny použít na opravu domů.

Hrad hardegg - Rakousko

   Až koncem 19. století nechal majitel Johan Karl Khevenhüller-Metsch opravit jižní a východní část u umístil zde kolekci zbraní a upomínkové předměty na císaře Maxmiliána Mexického.

Hrad Hardegg -* Rakousko

   Bohužel po válečných událostech v roce 1945 a plenění přežilo rozkrádání pouze torzo sbírky.
   Další informaci jsem čerpal z webových stránek hradu: muzeum císaře Maxmiliána Mexického je ojedinělou světovou raritou. Kníže Johann Carl von Khevenhüller-Metsch byl jedním z vojenských pobočníků Maxmiliána, mexického císaře a bratra rakouského císaře Františka Josefa. Patřil k rakouskému dobrovolnickému sboru, byl také plukovníkem Červených Husarů v Mexiku a díky jeho diplomatickým kontaktům s generálem Porfiriem Diazem se mu podařilo po císařově popravě dostat Maxmiliánovo tělo zpět do Rakouska. Na sklonku 19. století opravil hrad Hardegg a vystavil zde suvenýry a předměty z císařovy mexické éry.

Hrad Hardegg - Rakousko

   K hradu má vztah i manželka bývalého ministra zahraničí Karla Schvarzenberga, rozená Hardeggová. O tom si můžete přečíst v tomto článku.

Hrad Hardegg, 16.8.2008 :-) Bob

Přečtěte si také

RSS

Zatím žádné komentáře.

Komentář ( zmenši pole | zvětši pole )

Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>