Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Hrad Landštejn - Česká Kanada

        

Hrad Landštejn - Česká Kanada

   Další články z mých cest jsou tady a zde.
Tento hrad se fakt nefotí dobře. Kolem je zarostlý stromy a hradby jsou blízko u vnitřních budov, takže o celkovém panoramatu jsem si mohl nechat jenom zdát. Snad by pomohl fotografický dron :-).
Landštejn byl postaven kolem roku 1222  Přemyslem Otakarem I. na ochranu neklidného pomezí Čech, Moravy a Rakouska, zároveň hlídal obchodní stezku vedoucí z Itálie přes Rakousko, Česko a pokračující na sever. Svého největšího rozmachu dosáhl v první polovině 14. století za majitele Viléma z Landštejna.

Hrad Landštejn - Česká Kanada

   Po čase připadl zpět pod královskou korunu a v roce 1381 jej Václav IV. postoupil nejvyššímu hofmistrovi Konrádu Krajířovi z Krajku. Tento rod jej držel téměř 200 let, za jejich panování došlo k renesanční přestavbě.

Hrad Landštejn - Česká Kanada

   Ovšem tato na svou dobu luxusní přestavba finančně vyčerpala majitele tak, že byl nucen roku 1579 hrad prodat. Od té doby často střídal majitele a postupně chátral.

Hrad Landštejn - Česká Kanada

   Poslední ránu mu zasadila bouře roku 1771, kdy po zásahu blesku zcela vyhořel. V 70-tých letech minulého století byla ovšem zahájeno jeho zakonzervování a postupná rekonstrukce, v roce 1990 byl zpřístupněn veřejnosti.
Na dalším snímku je vystavený smírčí kámen. Je to kamenný kříž postavený na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. Ve středověku se mohl uplatnit systém “smírčího práva”, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin. Kromě vyrovnání s postiženou rodinou to mohl být i úkol vztyčit kamenný kříž na místě zločinu.
Nevím, odkud byl tento kříž přenesen, je vystaven uvnitř hradu.

Hrad Landštejn - Česká Kanada

   Z hradu je pěkný pohled na vodní nádrž “Landštejn”, která byla vybudovaná v roce 1971-1973 na potoku Pstruhovec a slouží jako zásobárna pitné vody pro Dačice, Slavonice, Novou Bystřici a okolí.

Hrad Landštejn - Česká Kanada

    Jak už jsem se zmínil dříve v článku o opevnění Klášter, i tyto snímky jsou foceny smartphonem Samsung Galaxy S III mini, protože fotoaparát mi ležel na stole v penzionu, kde jsem jej zapomněl :-).

Mé další články z této oblasti:
1. Slavonice - Česká Kanada
2. Opevnění Klášter II. - Česká Kanada
3. Johann Gregor Grasel - grázl (Česká Kanada)

 Hrad Landštejn, Česká Kanada, 6.9.2014 :-) Bob

 

 

Přečtěte si také

RSS

Trackbacky

Jeden komentář

Komentář ( zmenši pole | zvětši pole )

Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>