Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Jepice Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 1835)

Jepice Paraleptophlebia submarginata

   Bližší informace o jepicích jsou zde.
   Na fotografii je zřejmě subimago jepice, která se vyskytuje na jaře u tekoucích vod. Podobné jsou ještě Paraleptophlebia cincta a werneri, ovšem ty je možné nalézt až později v létě. Na tomto místě bych chtěl poděkovat prof. RNDr. Tomášovi Soldánovi, DrSc. z entomologického ústavu Akademie věd ČR za determinaci. Pro mě je bližší rozlišení těchto tvorečků prakticky nemožné. Protože něco o jepicích musíme vědět, tak uvedu spíše všeobecné vědomosti:
   jepice jsou rozšířeny prakticky po celém světě, u nás žije kolem 80 druhů. Patří k velmi starému řádu hmyzu, jsou dokladovány již z permu. Dosahují velikosti do 25 mm, dospělí jedinci se zdržují kolem vod. Často vytváří velké roje samců, do kterých vlétají samičky a dochází k rozmnožování. Samci umírají po kopulaci, samičky po nakladení vajíček. Délka života dospělých jedinců se pohybuje od několika hodin po pár dní.  Vývoj dorostu probíhá nedokonalou proměnou (heterometabolie). Samička naklade vajíčka do vody, larvy se líhnou do jednoho měsíce. Během vývoje (většinou v čisté tekoucí vodě s délkou trvání kolem dvou let) se mnohokrát svlékají, až se přemění v subimago (na fotografii), které je mezistadiem mezi poslední larvou a dospělým jedincem. Od toho se liší především tmavým zbarvením a okrajovými brvami na křídlech.
   Jepice jsou důležitou potravou ryb, některé druhy jsou indikátorem čistoty vody. 

Zlatorudné mlýny -  Jeseníky, 24.5.2008 :-) Bob

Přečtěte si také

RSS

2 komentáře

Kdyby někomu vrtala v hlavě heterometabolie - tak jako mně - tak proměna nedokonalá se označuje i jako hemimetabolie. Oba termíny jsou synonyma. Poděkování patří autorům Biolibu za publikování této informace a googlu za její nalezení :)
Pro doplnění, proměna dokonalá = holometabolie.

Bob

Díky, Marku, za upřesnění pojmů. :-) Bob

 
 

Komentář ( zmenši pole | zvětši pole )

Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>