Toulky Českem a Slovenskem

Bobův fotoblog - galerie

Jepice (Ephemeroptera)

Jepice patří mezi velmi starý řád hmyzu, první nálezy se datují až do provohorního karbonu. na našem území žije kolem 80 druhů. Všechny druhy si jsou podobné. Mají protáhlé tělo, jednotlivé druhy měří do 3 do 25 mm. Na konci zadečku jsou dva dlouhé štěty, mezi nimi je kratší paštět. Křídla jsou většinou čtyři, průhledná, nahnědlá, někdy se skvrnami. Pro jepice je charakteristické, že v klidu je přikládají lícem k sobě a kolmo na tělo. Tím se odlišují od ostatního vodního hmyzu. Rozmnožují se proměnou nedokonalou. Samičky kladou vajíčka do vody, z nich se potom líhnou larvy. Na rozdíl od dospělců mají vyvinuté ústní ústroji, na 1-7 článku zadečku mají tracheální žábry, podle kterých se dá určit příslušný druh. Vícekrát se svlékají, z posledního larválního stádia vzniká mezistupeň před dospělým hmyzem, který se nazývá subimago.Od dospělého jedince se subimago liší tmavým zabarvením, okrajovými brvami na křídlech a krátkými přívěsky na konci zadečku. Jeho celé tělo je potaženo jemnou blánou. Přechod v dospělce se odehrává za několïk minut, nebo také dní. V tomto stádiu, je jepice dosti zranitelná ( to se týká všech živočichů, kteří se svlékají). Většina jepic má během roku jedno pokolení, některé druhy i více. Délka života dospělců trvá několik hodin až dní, nepřijímají potravu a jejich úkolem je rozmnožení. V přírodě můžeme pozorovat velké roje samců, které létají v blízkosti vody. Do nich vnikají samice, jsou oplodněny a po nakladení vajíček umírají. Samci zahynou hned po kopulaci.
Jepice tvoří důležitou součást vodní fauny. Slouží jako potrava například rybám, ptákům, netopýrům a masožravému hmyzu.


Kliknutím na náhled zobrazíte celou fotografii a odkaz na příslušný článek.

Galerie » Jepice (Ephemeroptera)