Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Skokan zelený (Rana esculenta, Linné 1758)

Rana esculenta (skokan zelený)

Skokan zelený představuje zvláštní formu živočicha, takzvaného hybrida nebo také kleptona. Vznikl pářením dvou druhů žab - skokana skřehotavého a krátkonohého. Pokud by byla populace skokana zeleného ponechána v izolaci, docházelo by k postupné degeneraci populace a omezení plodnosti. K jeho další existenci je nutné míšení s těmito dvěma druhy. 
Bez ohledu na tuto nutnou podmínku ale skokan zelený u nás postupně ubývá změnou přírodních podmínek.  Je zařazen mezi silně ohrožené druhy, jeho výskyt je vázán na stojaté vody s hustým porostem a nadmořskou výškou do 700 metrů. Dosahuje velikosti kolem 10 centimetrů, jeho skřehotání je slyšet na jaře odpoledne a večer za pěkného počasí. Pulci se vyvíjí asi 4 měsíce, přeměnu ukončují převážně na podzim. Hlavní obživu pro dospělé jedince, kteří se dožívají i 10 let věku, tvoří hmyz a další bezobratlí.

Rana esculenta (skokan zelený)

Jeseníky - Vidnava, 17.4.2007 :-) Bob

Babočka admirál (Vanessa atalanta, Linné 1758) a Bob v akci

Vanessa atalanta (babočka admirál)

Po mnoha pokusech se mi podařilo vyfotit tuto babočku. U nás na horách není tak běžná a zdá se mi více plachá.
Babočka admirál má velký areál rozšíření. Je známa téměř v celé Evropě, ale i v Turecku, severní Africe i Americe. U nás přezimuje zcela vyjímečně, podzimní generace se údajně stěhuje na jih. Je vynikajícím a plachým letcem, ráda sedá například na přezrálé ovoce, poraněné stromy s vytékající mízou. Housenka žije nejčastěji na kopřivách.
V další části článku můžete vidět Boba při práci.
Celý článek »

Pilatka Tenthredo campestris (Linné 1758)

Pilatka Tenthredo campestris

Tato pilatka se vyskytuje takřka v celé Evropě na jaře a časném létě na nejrůznějších květech. Jsou známy i formy s černým zadečkem.  Hostitelskou rostlinou housenice (obdoba housenky u motýla) je bršlice kozí noha. Kokon si vytváří v zemi.
Český název této pěkné a veliké pilatky jsem nenašel.

Jeseníky - lázně, 12.5.2007 :-) Bob

Střevlík kožitý (Carabus coriaceus, Linné 1758)

Carabus coriaceus (střevlík kožitý)

Tento brouk je velikostí do 42 mm největším střevlíkem u nás. Žije v lesích prakticky na celém území, poslední dobou však ubývá. Je dravý, jeho kořistí se stávají žížaly, hmyz i jeho larvy. Loví v noci, před den je schován v úkrytu (například pod kůrou, v nejrůznějších štěrbinách). V nebezpečí se může zdvihnout na nohách do výšky, tím mate protivníky.  

Jeseníky - lázně, 7.5.2007 :-) Bob

Oživlé sochy

Pálava - pouť k sv. Jiří

Koncem dubna jsem stoupal po cestě z Klentnice na Pálavě na Sirotčí hrádek a v jedné zatáčce jsem se nestačil divit. To snad není možné, domorodí obyvatelé větrají sochy z kostela. Tak na mě působila socha, kterou jsem spatřil na stráni. Který barokní mistr vytesal tak sošnou ženu krásných tvarů? Přišel jsem blíž a … socha na mě mrkla. To nebyl krásný horor pro muže, vše bylo úplně jinak.

Celý článek »

« Starší články   Novější články »