Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Kalvárie u Miličína - Česká Sibiř

Kalvárie u Miličína - Česká Sibiř

   Další fotografie a články z mého putování po zeměkouli jsou tady a zde.
   Křížová cesta u Miličína je nedílnou součástí České Sibiře. Na vrchol Kalvárie se dá dostat poměrně pohodlně od hotelu Česká Sibiř v Miličíně po červené značce.
   Kaple Utrpení Páně byla vystavěna na popud Josefa Nerada, faráře v Miličíně, v roce 1748, kdy byla také zřízena původní křížová cesta o obvyklém počtu čtrnácti zastavení jako v Jeruzalémě na Via Doloroso.
    V roce 1897 kaple po zásahu blesku vyhořela, ale v ten samý rok byla opět opravena za vydatné pomoci občanů Miličína. Ovšem po roce 1948 byla permanentně ničena chuligány, o čemž svědčí například dopis místního faráře Karla Tomšů z 27.11.1967 místnímu národnímu výboru:
   “Dovoluji si Vám oznámit, že do kaple na Klavárii vnikli neznámí pachatelé a vandalsky zničili vnitřní zařízení včetně oltáře a odcizili obrazy včetně hlavního obrazu, údajně originál Petra Brandla, který byl vyříznut z rámu. Čin důstojný divokých vandalů mi byl ohlášen p.Hrubantem. Domnívám se, že bude nutné ohlásiti věc SNB a požádat o eventuální zjištění pachatele. Tomuto hlášení kompetentní MNV, protože kaple jest majetkem města Miličína.”
   Tolik tedy citace dopisu z roku 1967, ale podobné vandalské nájezdy byly již i v dřívějších letech. Jen pro upřesnění: hlavní obraz byl nakonec nalezen a v roce 2000 profesor Neumann, historik umění, zjistil, že obraz nenamaloval sám Petr Brandl, ale zřejmě jeho učedník.
   Po roce 1989 byla kaple postupně opravovaná až do nynější podoby.

Kalvárie u Miličína - Česká Sibiř

  Pod vlivem řádu františkánů se podoba křížových cest rozšířila po celé Evropě, neboť jen málo poutníků mělo možnost vykonat cestu do Jeruzaléma. Kolem roku 1600 se počet zastavení sjednotil na čtrnácti, někde je možno jich nalézt i více.

Kalvárie u Miličína - Česká Sibiř

   Původní křížovou cestu nechala znovu postavit učitelka Betty Králíková, zaplatila celkem 3000 Kč kamenickému mistru z Tábora Janu Slabému, který v roce 1914 celou práci dokončil.
   Na zastavení č.6 podává Veronika Ježíši roušku na otření tváře, nic jiného pro něj stejně udělat nemůže.

Kalvárie u Miličína - Česká Sibiř

   Ve tři hodiny odpoledne Ježíš umírá na kříži.

Kalvárie u Miličína - Česká Sibiř

      Josef z Arimatie požádal, aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže a dává jej do náručí matce.

Kalvárie u Miličína - Česká Sibiř

   Ježíšovo tělo je zabaleno do plátna (možná  snad pozdější slavné Turínské plátno) a je uloženo do skalního hrobu.
   Křížová cesta je součástí naučné stezky Čeňka Kraupnera, mecenáše, bývalého starosty, zakladatele a předsedy místního okrašlovacího spolku.
   Při psaní článku jsem použil propagační materiály Miličína, takže děkuji za možnost čerpání informací a doufám že tyto mé postřehy z cest přispějí k poznání dalšího pěkného koutu naší republiky.

Další příbuzné články:
- Česká Sibiř - úvod
- Votice - Česká Sibiř

Miličín, březen 2015 :-) Bob
  

    

Přečtěte si také

RSS

Trackbacky

Jeden komentář

Komentář ( zmenši pole | zvětši pole )

Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>