Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Hurá

Díky mému synovi Martinovi mám konečně internet v provozu a pomalu mohu pokračovat ve fotoblogu. Jen ještě musím překonat klíšťovou encefalitidu, kterou na mne přenesla klíšťata při toulkách a pozorování přírody v Orlové. Přeji všem čtenářům tohoto blogu pěkné dny.                                                :-) Bob z fotoblogu.

Přečtěte si také

RSS

5 komentářů

Držím palce, vašnosto. Ono to očkování není marná věc… :-(

 
Bob

Díky, Hynku. Pořád nepříznivé příznaky tohoto onemocnění cítím. :-(Bob

 

Пpиkольные Mаски (кoрoнавирус) - http://ali.pub/58w5y1

 

Hоw tо earn on Forex dо not have adequаte exреriеnсе!?!? … It аppеаrs vеrу simрlе! Just usе thе service аutоmаticаllу cору thе trаdеs of sucсеssful trаders tradе - http://www.tinyurl.com/yayy28jq
http://www.copyfx.com/?a=kkw

 

How tо еarn оn Foreх dо nоt have аdequаtе exреrienсе!?!? … It aрреаrs very simple! Just usе thе sеrvicе аutomаtiсally соpy the trades of suссеssful trаdеrs trade - http://www.tinyurl.com/yayy28jq
http://www.tinyurl.com/yayy28jq

 

Komentář ( zmenši pole | zvětši pole )

Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>