Hledání


Archiv

Země návštěvníků

Ranní mlha (nebula)

ranni-mlha.jpg

Snímky jsou fotografovány z okna v mém pokoji, první je s hustou ranní mlhou,druhý bez mlhy.Informace pochází z Meteopressu. 

pohled-bez-mlhy.JPG

Druhy mlh : radiační advekční,mlha z vypařování, městská. Mlha je shluk malých kapiček, které vznikají jako produkt kondenzace (kondenzace je přechod plynného skupenství do kapalného). Nebo sublimace (sublimace je přechod pevného skupenství na plynné). Mlha z promíchání, orografická mlha. Je to rizikový faktor při dopravě pozemní i letecké.

Radiační mlha - vzniká při poklesu teploty pod hodnotu rosného bodu. V noci dochází k ochlazování zemského povrchu v důsledku vyzařování zemského povrchu protože nepřijímá žádnou energii ze slunce. V létě se tyto mlhy tvoří v nepatrné výšce, vertikálně dosahují kolem 150 m. a rozpadají se kolem poledne. V našich zeměpisných šířkách je nejčastější.

Advekční mlha - vzniká v případě, když se vlhký a teplý vzduch přemisťuje nad studenou zem. Vznikají nejčastěji v zimě s jsou spojeny s deštěm.

Předfrontální mlha - jejich vznik je vázán na území před teplými frontami.

Zafrontální mlha -  má velkou rozlohu.

Městská mlha - je známa také jako smog. Je to směs prachu, kouře, exhalací z dopravy a vodního aerosolu.

Orlová-Lutyně, 28.10 2020                                                                                                :-) Bob

 

 

Osenice polní (Agrotis segetum)

osenice.JPG

Tak tato můra mi přiletěla v noci na okenní římsu. Je velmi variabilní ve zbarvení i vzoru křídel, jejich rozpětí je 35-45 mm. Možná záměna je s osenicí korobarvou (Agrotis clavis) a osenicí širokřídlou (Agrotis classa). Housenky poškozují rostliny.

Orlová-Lutyně, 27.10.2020                                                                                                    :-) Bob

Pestřenka rybízová (Syrphus ribesii, Linné 1758) a její úloha v přírodě.

pestrenka-rybizova-99.JPG

Je hojně rozšířená na loukách, zahradách a parcích v celé republice. Její délka je kolem 1 cm, občas se zaměňuje s vosou. Velice rychle mává křídly a může se zdát, že se zastavila na místě. Larvy této čeledi jsou důležitými požírači mšic a samotná pestřenka je významným opylovačem květin.

Orlová-Lutyně, 9.9.2020                                                                                                                :-) Bob

Skvrnitost listů (antraknóza)

p1090575.JPG

Takovéto choroby jsou u nás časté. Nejčastěji je způsobují různé druhy hub (např. Gnomonia leptostyla u ořešáku).

p1090576.JPG

Orlová-Lutyně, říjen 2020                                                                                                             :-) Bob

 

 

Pryskyřice (smůla)

p1090208.JPG

Produkuje ji řada rostlin, nejvíce jehličnany bohaté na uhlovodíky. Stromy chrání při povrchovém poranění, dále proti parazitickému hmyzu. Má tendenci zkamenět a v tom případě vznikal ve fosilním období jantar. Ten v sobě mohl ukrývat různý hmyz.

Orlová, Lutyně, podzim 2020                                                                                        :-) Bob

« Starší články   Novější články »